Betingelser for brug af Måltidskasser.dk

Når du anvender Måltidskasser.dk, er der en række betingelser og vilkår som skal overholdes. Vi har forsøgt at gøre det kort, præcis og overskueligt.

 

1. Registrering

Brugeren accepterer ved brug af Måltidskasser.dk's tjenester at afgive sande, korrekte og aktuelle oplysninger om sig selv. Opgives usande, ukorrekte, uaktuelle oplysninger, kan Måltidskasser.dk til enhver tid afbryde eller ophæve brugerens adgang til Måltidskasser.dk's tjenester. Du kan prøve Måltidskasser.dk gratis i 30 dage, herefter kan du vælge at købe et medlemskab (199 kr. for et år). Handler du dagligvarer via Måltidskasser.dk, får du dog 30 dage gratis for hver gang du handler. Du kan læse mere om priser og fordele her.

2. Levering af varer

Når du køber varer via Måltidskasser.dk handler du direkte med vores samarbejdspartnere. Reklamationer over manglende varer eller beskadigede varer ved levering skal ske direkte til vores samarbejdspartnere, og IKKE Måltidskasser.dk. Skyldes manglende varer ved levering, at der er fejl i Måltidskasser.dk's IT-System eller opskrifter, vil henvendelsen dog blive stillet videre til Måltidskasser.dk.

3. Privatlivets fred

Hos Måltidskasser.dk værner vi om den tillid vores brugere viser os. Derfor behandles alle henvendelser fortroligt og i overensstemmelse med persondataloven. Måltidskasser.dk videregiver ikke kunders personlige data til tredjepart af nogen art.

4. Brugernavn, kodeord

Ved gennemførelse af registreringsproceduren på Måltidskasser.dk opnås brugernavn og kodeord. Brugeren har selv ansvar for at holde sit kodeord hemmeligt, og bærer selv ansvar for alle aktiviteter, der udføres under kodeordet. Brugeren accepterer at informere Måltidskasser.dk snarest muligt om eventuelt misbrug af kodeordet.

5. Brug og lagring

Brugeren accepterer, at Måltidskasser.dk ikke påtager sig erstatningsansvar for, at tjenester er utilgængelige, ikke virker efter hensigten, eller ude af drift i en kortere eller længere periode. Endvidere accepteres, at Måltidskasser.dk kan oprette generelle procedurer og begrænsninger i forbindelse med brug af Måltidskasser.dk's tjenester. Bl.a. forbeholder Måltidskasser.dk sig ret til at lukke en brugers konto, hvis den har været inaktiv i en længere periode (defineret af Måltidskasser.dk), eller bruger har en useriøs adfærd. Måltidskasser.dk påtager sig ikke ansvar for, at data tilhørende Måltidskasser.dk eller dennes samarbejdspartnere går tabt. Endvidere påtager Måltidskasser.dk sig intet ansvar for, at e-mails ikke bliver modtaget/fremsendt, samt at de måtte gå tabt undervejs. Dog bestræber Måltidskasser.dk sig altid på at yde den bedste service for sine brugere.

6. Ophør

Brugeren kan når som helst opsige ethvert forhold til Måltidskasser.dk's tjenester (eller dele heraf) ved at udfylde vores kontaktformular med oplysning om hvilke forhold, der ønskes afsluttet. Brugeren accepterer endvidere, at Måltidskasser.dk til enhver tid har ret til at afskære brugeren fra Måltidskasser.dk's tjenester (eller dele heraf) uden forudgående varsel, såfremt Måltidskasser.dk vurderer, at brugeren har overtrådt eller handlet i strid med Måltidskasser.dk's betingelser og etik. Brugeren accepterer yderligere, at Måltidskasser.dk ikke påtager sig ansvar overfor brugeren/tredjepart for ophævelse af brugerens adgang til Måltidskasser.dk's tjenester.

7. Links og værktøjer

Måltidskasser.dk vil indeholde links og referencer til andre Web-sider og værktøjer. Brugeren accepterer, at Måltidskasser.dk ikke påtager sig ansvar for sådanne eksterne parters indhold, reklamer, produkter og andet materiale. Brugeren accepterer endvidere at Måltidskasser.dk ikke kan holdes ansvarlig for nogen skade eller tab, som måtte opstå som følge af brugerens anvendelse eller handlen i tillid til indhold på sådanne sider.

8. Overdragelse

Måltidskasser.dk har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjepart.

9. Ophavsret

Måltidskasser.dk respekterer andres immaterielle ophavsrettigheder, og betinger sig at brugeren har samme etik.

10. Cookies

Måltidskasser.dk anvender cookies til at holde styr på de opskrifter du vælger. Derudover anvendes der Google Analytics til at spore brugernes adfærd på sitet. Data indsamlet anvendes udelukkende til analyse for at forbedre brugeroplevelsen på Måltidskasser.dk.

11. Nyhedsbrev

Når du opretter dig som bruger hos Måltidskasser.dk tilmeldes du automatisk et nyhedsbrev fra Madopskrifter.nu. Tilmeldingen kan let afmeldes i den første nyhedsmail du modtager ved at trykke på et link nederst i mailen.

12. Force Majeure

Uforudsigelige (server)svigt, nedbrud, brand, vandskade, strejker, lockout, restriktioner fra offentlige myndigheder samt lignende force majeure begivenheder fritager Måltidskasser.dk og dennes underleverandører for forpligtelserne i henhold til disse betingelser i det omfang og i den periode, hindringen består.

Se vores FAQ

Revideret d. 06. august 2015